O podjetju

Začetki našega podjetja segajo v leto 1968, ko smo začeli s peščenim litjem manjših serij. Že kmalu smo zaradi povečanega povpraševanja po zahtevnejših izdelkih razširili proizvodno tehnologijo tudi na kokilno litje.

Naročila so postajala vedno obsežnejša in zahtevnejša, kar je zahtevalo tudi kompleksnejša orodja, zato smo po desetih letih delovanja, leta 1978, poleg osnovne dejavnosti, litja aluminijevih zlitin, uvedli tudi oddelek za orodjarstvo oziroma izdelavo različnih orodij za kokilno litje.

V začetku osemdesetih smo začeli graditi nov poslovni objekt: proizvodne prostore, pisarne in skladišca, kamor smo potem leta 1983 preselili vso proizvodnjo. Sočasno z večanjem prostorskih kapacitet smo širili tudi proizvodni program, tako v smeri večje kvalitete kot kvantitete.

Leta 1990 je bilo ustanovljeno podjetje Almos, Škofja Loka, d. o. o., kar je pomenilo tudi osnovo za preobrat v poslovni politiki podjetja. Nova usmeritev je bila v posodobitvi obstoječih in uvajanju najnovejših CAD-CAM in CNC tehnologij. Z uvedbo CNC strojev in večosnih merilnikov dimenzij se je naša proizvodnja dokončno zaokrožila tako, da danes lahko strankam ponudimo vse izdelke:

  • klasičnega peščenega, kokilnega in nizkotlačnega litja,
  • izdelavo orodij oziroma kalupov za navedene vrste litja,
  • večosno CNC meritev dimenzij z digitalnim procesiranjem podatkov,
  • obdelavo in načrtovanje le teh s CAD-CAM programskim paketom in
  • izdelavo najzahtevnejših proizvodov na večosnih računalniško vodenih CNC strojih.


Minulo delo, uspehi in številni zadovoljni kupci naših storitev iz vse Evrope so, ob usmeritvi v nove in najzahtevnejše tehnologije obdelave aluminijevih zlitin, naš največji garant za uspešno nastopanje na trgu. Doseganje začrtanih poslovnih ciljev, krepitev podjetja ter ohranjanje in povecevanje zaupanja strank v naše poslovne in proizvodne sposobnosti pa bodo glavno vodilo podjetja Almos d.o.o. tudi v prihodnje.

Almos, Škofja Loka, d.o.o.
Zminec 30
SI-4220 Škofja Loka
Slovenia

Telefon
+386 4 51 55 910

Email
almos@almos.eu

Pošljite povpraševanje